TERKINI
  TARIKH TAJUK  
       
  30 SEPTEMBER 2014 MAKLUMBALAS TERHADAP KENYATAAN AKHBAR OLEH AHLI PARLIMEN SERDANG MENGENAI MASALAH PENGALIRAN LEACHATE DARI TAPAK PELUPUSAN YANG TELAH DITUTUP SELAMAT DAN STESEN PEMINDAHAN SISA PEPEJAL TAMAN BERINGIN, KEPONG, KUALA LUMPUR  
    Laporan Makmal  
       
  1 OGOS 2014 INCINERATORS: Are incinerators dangerous? Rubbish!  
       
  4 JULAI 2014 LAWATAN KE TOKYO JEPUN DI BAWAH PROGRAM PUBLIC ENGAGEMENT BAGI CADANGAN KERAJAAN UNTUK MEMBINA LOJI WASTE TO ENERGY DI KUALA LUMPUR  
    **Gambar-gambar semasa lawatan:    
    Lawatan Ke Jepun pada 23 -25 Jun 2014  
    Lawatan Ke Nerima Incinerator Plant, Jepun pada 25 Jun 2014